POPRAVKA IŠČUPANOG KABLA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su popravku u Bijeloj u ulici sloge i prema hotelu Delfin. Kvar je bio zbog iščupanog kabla iz stuba. Kabal je spojen i rasvjeta puštena u rad.