POPRAVKA JAVNE RASVJETE U KAMENARIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršili su ponovno spajanje kablova u razvodnoj kutiji u Kamenarima.