POPRAVKA KLUPA PREKO PUTA OMLADINSKOG PARKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, popravili su i klupe preko puta Omladinskog parka. Ovaj dio pripada JP Morsko dobro Budva.