POPRAVKA LED LAMPI NA SAVINI

U okviru redovnih poslova popravke led lampi, koje je nedavno prešlo u našoj nadležnosti, zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su na Savini, pored Opšte bolnice i OŠ „Milan Vuković“ izvršili popravku 10 led lampi čime je funkcionisanje rasvjete na ovom dijelu znatno poboljšano.