POPRAVKA LED LAMPI U BIJELOJ, NA VIŠE LOKACIJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, postupajući po prijavi MZ Bijela, popravili su led lampe na više lokacija: u ulicama Kovačina i Kosovska, naselju Dubravica, na ulazu u Bijelu školjku, kao i pored priobalnog puta na lokaciji Kozara-Rake. Ukupno je popravljeno 12 led lampi.