POPRAVKA METALNE REŠETKE ISPOD SAHAT KULE I POSTAVLJANJE ZNAKA U KUMBORU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su posao popravke polomljene metalne rešetke pored glavnih ulaznih vrata u stari grad ili ti ispod Sahat kule (Tore). Takođe je odrađena zamjena saobraćajnog znaka u Kumboru.