NOVA OGRADA UZ TROTOAR NA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, završili su postavljanje djela nove ograde uz trotoar na Podima u dužini od 60m.