POPRAVKA PUTA I PARAPETA, MONTAŽA OGRADE I RUKOHVATA

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, popravili su put koji od Njegoševe ulice vodi prema crkvi Sv. Antuna. Popravka je obavljena ugradnjom 3,5 m3 betona.

Ispod dvorane Park je ozidan nedostajući parapetni zid u dužini od 4 metra.

Montirana je ograda ispod dvorane Park u dužini od 36 metara i nedostajući segment ograde u dužini od 10 metara.

Takođe je postavljen i rukohvat na stepeništu u dužini od 9 metara.