POPRAVKA PUTA NA SAVINI

Postupajući po rješenju Službe komunalne policije, Odeljenja za inspekcijski nadzor, radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, sanirali su oštećenja puta u ulici Bokeških mornara na Savini. Rješenjem od 14.06.2017. koje je primljeno 15.06. naložena je popravka puta u roku od sedam dana, što je i urađeno.