Popravka rasvjete na šetalištu, kod tunela

Na Šetalištu Pet Danica, kod tunela na Toploj, je NN lice razvalilo upravljački ormar, pa je prestala da funkcioniše javna rasvjeta u tunelu. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenja i rasvjeta u tunelu je ponovo u funkciji.