POPRAVKA RASVJETE U BJELSKOJ VALI

Zaposleni u Sektoru za održavaje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, popravili su javnu rasvjetu u Bjelskoj vali. Saniran je provodnik za napajanje javne rasvjete koji je grana drveta prekinula.