POPRAVKA RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Ekipa Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, obavila je manju sanaciju rasvjete u Đenovićima, lokalitet Vojvodića mulo. U dužini od 100 metara, uklonjena je stara linija i postavljena nova na betonske stubove.