POPRAVKA ŠAHTA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo,  završili su popravku šahta na Savini, koji je bio u veoma lošem stanju.