POPRAVKA SEMAFORA I DEMONTAŽA UKRASA

Zaposleni u Sektoru za upravljanje javnom rasvjetom Komunalno Stambenog doo, završili su popravku semafora na Toploj kao i demontažu novogodišnjih ukrasa sa kružnog toka u Meljinama.