POPRAVKA SEMAFORA NA GRANIČNOM PRELAZU

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršili su manju popravku semafora za regulaciju saobraćaja na graničnom prelazu Debeli brijeg. Izvršena je zamjena 8 sijalica (po 4 sa obe strane) i provereno funkcionisanje elektronike.