POPRAVKE RASVJETE U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo,  po nalogu MZ Baošić završili su veći broj popravki u Baošićima. Odrađeno je prebacivanje vazdušne linije na pet novih betonskih stubova u naselju Dubci. Takođe je popravljeno 6 led lampi u naselju Dubci lug. Na šetalištu pored Doma kulture i naprijed prema Bijeloj popravljeno je 4 komada led kugli.