POPRAVLJEN I VRAĆEN STUB JAVNE RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Stub javne rasvjete, prvi poslije skretanja sa magistrale ka „Papagaju“, udaren je prije 7 dana. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, demontirali su oštećeni stub. Nakon toga je Služba za mašinbravarske poslove izvršila popravku stuba, pa su ga električari vratili na raniju poziciju tako da je on opet u funkciji.