POPRAVLJENA MAGISTRALNA RASVJETA U BIJELOJ

Dio magistralne rasvjete u Bijeloj, od Dječjeg doma „Mladost“ do prodavnice „Coning“, bio je u prekidu zbog oštećenja podzemnog kabla. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, nakon što su locirali mjesto oštećenja, izvršili su potrebnu sanaciju kabla, nakon čega je rasvjeta puštena u rad.