POPRAVLJENE DVIJE LAMPE NA ŠETALIŠTU, NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, popravili su dvije lampe na “Šetalištu Pet Danica” na Savini, ispod bivše meteorološke stanice. Lampe su tipa “Opal” 70w, a intervencija je obavljena po prijavi građana.