POPRAVLJENO 5 LED LAMPI U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, popravili su 5 led lampi na priobalnom putu u Đenovićima, u dijelu od ugostiteljskog objekta „Galiot“ prema Kumboru.