POSLEDICE BURE – NOĆ IZMEĐU PETKA I SUBOTE

Dežurne ekipe zaposlenih u sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, kao i zaposleni u sektoru rasvjete za vrijeme proteklog vikenda zahvaljujući buri koja je bila u pojačanju posebno u petak veče na subotu imali su nekoliko lokacija na kojima su morali da intervenišu. Tako je recimo bilo u ulici Ribarskoj u kojoj je palo stablo na put. Zatim u ulici Svetozara Živojinovića gdje se slomila lampa na stubu rasvjete, sve na Igalu. Potom na Španjoli gdje je pao drveni stub rasvjete kao i u Baošićima na priobalnom putu gdje je pronađen slomljen stub rasvjete. Sve je sanirano, obezbjeđeno i očišćeno.