POSLJEDICE JUČERAŠNJEG NEVREMENA

Tokom jučerašnjih snažnih udara vetra i kišnih padavina došlo je do pada jednog broja stabala i grana kao i puno raznog nanosa i to: na šetalištu, u ulici Prve Bokeške brigade (na padini ispod crkve Sv. Ane), kod autobuske stanice, na Podima, u Ratiševini . . . Vetar je oborio i nosio veliki broj listova palmi, grana i raznog otpada. Na uklanjanju palih stabala i grana, kao i raznog otpada i čišćenju rešetki, rigola i propusta ekipe Komunalno Stambenog doo su bile na terenu istog dana od 15.00 do 22.00 kao i jutros, u ranim jutarnjim satima.