POSLJEDICE NEVREMENA

Sažni udari vjetra u prethodnoj noći koji i dalje traju izazvli su brojne neprijatnosti. Sve ekipe Komunalno Stabmenog doo su na terenu i otklanjaju posljedice.

Prve intervencije su imale ekipe Zelenila tokom noći ( u vremenu od 01 do 04 časova) na uklanjanju ligustruma kod Kanli kule ul. Prve Bokeške brigade.

U ranim jutarnjim satima nastavljene su intervencije u ul. Prve Bokeške brigade, pozicija “siđi dolje”, gdje je palo stablo koje je ometalo prolaz automobila, u Bijeloj, naselje Žager gdje je palo veće drvo, i na Kamenu, naselje Mandići gdje se sa dva stuba javne rasvjete otkačio kabl pa je onemogućen prolaz vozilima.

Na Savini su kod vrtića pale dvije grane, a kod Energoprojekta jedna veća grana čempresa.

Palo je stablo kod Školskog centra na Savini i u Meljinama, preko puta Kosaća.

U parku kod MZ Igalo je pala veća grana eukaliptusa.

Pala je ograda u Zelenici.

U Đenovićima, na pršut krivini, je pala jedna mimoza.

U Meljinama je pala polovina stabla.

Duž Kumbora, Đenovića i Bijele bilo je puno grana mimoze.

Veliki broj listova palmi na brojnim lokacijama.

Pale su grane na putu za Dugonju koje onemogućavaju prolaz automobilima i kamionima.

Izvaljeno je autubusko stajalište u Zelenici i u Bijeloj i stakla na stajalištu u Meljinama.

Iščupan je veliki broj saobraćajnih znakova.

Na Mokrinama, u Lazarevićima, je pao stub.

Nakon pada jelke na Trgu Nikole Đurkovića, pala je i jelka u Igalu, kod Galeba.

Na Belavisti su pali suncobrani, žardinjere, listovi palmi, rasterane stolice . . .

U ulici Orjenski bataljon u Herceg Novom, preko puta šah kluba, palo je stablo mimoze i velika grana andaluzijskog bora.

Sektor za održavanje lokalnih puteva je na Luštici uklonio i veliki broj grana na putu za Zabrđe, palu maslinu u Begoviće i dvije grane u Klincima.