POSTAVLJANJE KLUPA KOD CENTRA BEZBJEDNOSTI NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su dvije klupe kod Centra bezbjednosti na Toploj. Klupe, sa betonskim nosačima, su postavljene ispred ulaza gdje građani ostvaruju svoja prava koja su u nadležnosti MUP-a Crne Gore CB Herceg Novi.