POSTAVLJANJE „LEŽEĆIH POLICAJACA“ U BAOŠIĆIMA I ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su vještačke izbočine „ležeće policajce“ na priobalnom putu u Baošićima (kod kuće Sijerkovića i kuće Damjanovića) i Đenovićima (kod Osnovne škole „Orjenski bataljon“). Lokacije na kojima su postavljene vještačke izbočine označene su vertikalnom signalizacijom – saobraćajni znak I-10 („neravan kolovoz“). Rješenje o postavljenu navedenih vještačkih izbočina i signalizacije donio je Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost.