POSTAVLJANJE METALNE OGRADE NA GRADSKOM GROBLJU SAVINA

Komunalno Stambeno doo, je u sopstvenoj režiji, postavilo nedostajuću ogradu na Gradskom groblju na Savini. Ukupno je postavljeno 70 metara metalne ograde.