POSTAVLJANJE METALNIH BARIJERA U DUBROVAČKOJ ULICI

Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su tehničke barijere (metalne stubiće) na javnoj površini – trotoaru u Dubrovačkoj ulici. Tehničke barijere su postavljene na osnovu Rješenja broj 02-13-231-153/2018 od 17.05.2018. koje je donio Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, a u cilju onemogućavanja saobraćanja automobila po trotoaru i zaštite zelene površine od uništavanja i devastacije.