POSTAVLJANJE METALNIH BARIJERA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u uzanoj ulici koja povezuje Obalu Nikole Kovačevića i ulicu Sava Ilića, zamjenila je betonsku kuglu metalnim stubićem. Postavljena su i dva П profila. Barijere su postavljene sa ciljem sprečavanja izlaska motornih vozila na šetalište.