POSTAVLJANJE NADSTREŠNICA NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA U KUMBORU I BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su nove nadstrešnice na autobuskim stajalištima u Kumboru (kod „Olimpije“ i na „Torti“) i u Bijeloj kod marketa „Idea“. Prethodno je urađena armirano betonska podloga dimenzije 4,50 x 2,30 m, debljine cca 12 cm. Dimenzije nadstrešince su 4,00 x 1,60 m.