POSTAVLJANJE NOVIH SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su postavljanje novih znakova u ulici Dalmatinske brigade u Igalu i znaka za jednosmjernu ulicu u Meljinama.