Postavljanje ograda oko novih sadnica u Igalu

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su 19 ukrasnih i  zaštitnih ograda  za nove sadnice mimoza koje se nalaze na novo izgrađenom trotoaru u Igalu. Ograde su napravljene u bravarskoj radionici naše firme.