POSTAVLJANJE PUTOKAZA ZA KRUŠEVICE I VRBANJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, donio je rješenje o postavljanju strijelastog putokaza „Kruševice/Vrbanj“ (u dva reda) neposredno prije skretanja sa magistralnog puta Meljine-Petijevići-Sitnica na lokalni put za Kruševice i Vrbanj, iz pravca Sitnice prema Meljinama. Navedeni utokaz su postavili zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo.