POSTAVLJANJE PUTOKAZA ZA BJELOTINU

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavila je na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, putokaz za Bjelotinu.