POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA “DJECA NA PUTU” U KAMENARIMA I ĐENOVIĆIMA

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost donio je rješenja o postavljanju po dva saobraćajna znaka I-15 “djeca na putu” na magistralnom putu u naseljima Kamenari i Đenovići. Saobraćajne znake je, prema priloženim skicama, postavio Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo.