POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNIH OGLEDALA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su postavljanje i montažu saobraćajnih ogledala u naselju Dubravica u Bijeloj.