POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNOG OGLEDALA I MONTAŽNE RAMPE

Postupajući po rješenju Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su saobraćajno ogledalo u ulici Prve bokeške brigade, neposredno preko puta skretanja za pumpnu stanicu Kanli kula.

Zaposleni u ovom sektoru obavili su i sanaciju i montažu rampe u ulici Partizanski put. Rampa, na kojoj je montiran saobraćajni znak zabrana saobraćaja u oba smera, postavljena je na prilazu Škveru.