POSTAVLJANJE STUBIĆA I KONOPA NA ŠKVERU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, obnovili su na Škveru  tri nedostajuća stubića, ofarbali i provukli konop.