POSTAVLJANJE TEHNIČKE BARIJERE, METALNOG STUBIĆA NA ŠETALIŠTU

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikanost donio je Rješenje o postavljanju tehničke barijere, metalnog stubića na dijelu šetališta gdje se spajaju Šetalište Pet Danica i ulica Vasa Ćukovića. Tehniška barijera ima za cilj da poveća bezbjednost pešaka jer će sprečiti ulazak vozila na šetalište.

Ovo rješenje je izvršila ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo.