POSTAVLJENA NOVA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Saglasno članovima 5 i 6 Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u ranim jutarnjim časovima 01. septembra, promjenili su vertikalnu signalizaciju kojom se reguliše saobraćaj počev od 01.09.