POSTAVLJENO NOVO AUTOBUSKO STAJALIŠTE, U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove postavili su novo autobusko stajalište u Igalu. Stajalište je postavljeno pored trgovinskih objekata Voli, Okov i HDL. Predmetno stajalište je ranije uklonjeno ispred I faze Instituta Dr. Simo Milošević, zbog postavljanja novog. Ekipa za mašinbravarske radove je izvršila rekonstrukciju uklonjenog stajališta i postavila ga na pomenutoj lokaciji.