POSTAVLJENO SAOBRAĆAJNO OGLEDALO U BAJKOVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su radove na postavljanu saobraćajnog ogledala u naselju Bajkovina ( Trebinjska ulica ), na raskrsnici sporednih lokalnih puteva koji su izgrađeni na katastarskoj parceli broj 18.