POSTOLJA ZA POSTAVLJANJE KONTEJNERA ČISTOĆE

U sklopu saradnje sa DOO ČISTOĆA, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uređuju podlogu za postavljanje kontejnera za odlaganje kućnog otpada. Temeljne ploče su betonirane u Bijeloj, Zelenici, kao i na Španjoli i Drenoviku.