POVEZIVANJE POSTOJEĆEG KANALA SA NOVOIZGRAĐENIM

Na osnovu rješenja Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju br. 02-13-231-456/2016, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva izvršili su priključivanje starog na novi atmosferski kanal u ulici Srbina br. 10-20. Postojeća cijev koja je dovodila atmosfersku vodu u kanalizacioni šaht je anulirana i na dubini od 40cm presjecanjem trupa postavljena PVC cijev prečnika 250mm, koja je upojena u kanal za odvodnju atmosferskih voda. Nakon postavljanja cijevi rov je napunjen šljunkom, postavljena armaturna mreža i izvršeno betoniranje završnog dijela.