Prebacivanje javne rasvjete sa drvenih na betonske stubove na Toploj3

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, prebacili su provodnike i svjetiljke javne rasvjete sa dva drvena na betonske stubove na Toploj3. Dva drvena stuba, kao i tri sa kojih je ranije uklonjena rasvjeta, prebačeni su na parking.