PREBACIVANJE LINIJE JAVNE RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršili su prebacivanje linije javne rasvjete sa krivog drvenog stuba na betonski u Đenovićima, kod kuće Mustura.