PREGLED PROMETA ŽIRO RAČUNA PRE I POSLE IZBORA ZAKAZANIH ZA 30.08.2020.

Ovde će biti prikazivan pregled prometa žiro računa pre i posle izbora zakazanih za 30.08.2020.

Pregled prometa žiro računa – 20.06.-26.06.2020.

Pregled prometa žiro računa – 27.06.-03.07.2020.

Pregled prometa žiro računa – 04.07.-10.07.2020.

Pregled prometa žiro računa – 11.07.-17.07.2020.

Pregled prometa žiro računa – 18.07.-24.07.2020.

Pregled prometa žiro računa – 25.07.-31.07.2020.

Pregled prometa žiro računa 01.08.20-08.08.20

Pregled prometa žiro računa 07.08.20-13.08.20

Pregled prometa žiro računa 14.08.20 – 21.08.20

Promet žiro računa 22.08.20-28.08.20

Pregled prometa žiro računa 29.08.20-04.09.20

Pregled prometa žiro računa 05.09.20-11.09.20

Pregled prometa žiro računa 12.09.20-18.09.20

Pregled prometa žiro računa 19.09.20-30.09.20