PRIPREME ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

U susret mogućim padavinama snijega Komunalno Stambeno doo je sprovelo neophodne pripremne aktivnosti:

– Sklopljeni su ugovori o održavanju puteva za period decembar 2017. – april 2018. na putnim pravcima Petijevići-Kruševice-Vrbanj i Kameno-Dugunja, kao i za Uble sa „Zupčanik“doo i „Prevoz Pavlović“ doo.

– Izvršeno je proširenje dvije krivine prema Ublima

– Deponovana je rizla za potrebe posipanja na više pozicija

– Obavljeno je markiranje bankina i ivica puta, kao i deponovane rizle

Situacija će biti praćena u kontinuitetu i preduzimati sve neophodne radnje.