PRIPREME ZA PRAZNIK MIMOZE

U susret Prazniku mimoze, zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, obavljaju košenje i čisćenje kanala i rigola za odvodnju atmosferskih voda. Sa radovima je započeto od Zmijica u pravcu Kumbora i dalje.