PRIPREME ZA REKONSTRUKCIJU RASVJETE U BAOŠIĆIMA I ĐENOVIĆIMA

Na šetalištu u Baošićima i Đenovićima je jedan broj stubova dotrajao, truo, oštećen, a i nedostaje nekoliko na mjestima gdje su uništeni. Ekipe za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo su svojim intervencijama i improvizacijama obezbjedili funkcionisanje rasvjete, ali je urgentno neophodna ugradnja nekoliko novih stubova. Njihova nabavka će biti izvršena nakon što sredstva odobri nadležan opštinski Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju. Kako bi što spremnije dočekali nabavku stubova vrši se priprema za kompletnu rekonstrukciju rasvjete na pomenutom dijelu rivijere. U tom cilju su naši radnici, tokom prošle i ove sedmice, izvodili radove na elektroinstalacijama, odnosno sanirali instalacije i obavili pripremu za montažu i zamjenu stubova. Očekujemo da će saglasnost za nabavku stubova brzo biti izdata.