PRIVREMENO RJEŠENJE ZA PREKINUTI KABL U KAMENARIMA

U Kamenarima je došlo do problema u funkcionisanju javne rasvjete zbog oštećenja kabla kod ugostiteljskog objekta „Adriatica“. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su podigli stub i osposobili jednu fazu kako bi rasvjeta bila u funkciji. Obzirom da se planira izgradnja trotoara, konačna sanacija kabla biće tada urađena.